top of page
Çalışma Yüzeyi 1_300x.png

2022 yılında iklim değişikliği dünya gündeminde oldukça yer kapladı. ABD ve Küba’da meydana gelen kasırgalar, Avrupa’nın kuraklıkla imtihanı, Türkiye’deki orman yangınları, Pakistan’da yaşanan sel felaketi, IPCC 6. raporunun yayınlanması, aktivistlerin sanat eserlerini odağa alarak yaptıkları eylemler, COP 27 sonuçları, Ukrayna Savaşı’nın tetiklemesiyle oluşan enerji krizi ve fosil yakıtlara zorunlu geri dönüş, AB iklim uyum politikalarının hızlanışı, farkındalık ve mücadelede topluluklarının artışı ve Afrika başta olmak üzere büyüyen göç hareketi geçtiğimiz yılın gelişmeleri olarak sayılabilir.

Bu olayları Antroposen çağının gelişmeleri olarak okumak mümkün. Hiç bir dönemde özne bu kadar net bir şekilde ‘insan’ olmamıştı. Hem nedenleri hem sonuçları hem de yönetebilme kapasitesi nedeniyle, ‘insan’ için tam olarak bu çağın öznesidir diyebilir miyiz?

Peki bu özne olma hâli iyi bir şey mi? Nasıl yaklaşmalıyız?

Prof. Dr. Deniz Sert ile Söyleşi - Podcast

Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu ve Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Röportaj

1674994910538.jpg

Buradan yola çıkarak; iklim değişikliğine sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal disiplinlerin penceresinden baktığımız ‘İnsanın İklimi’ yayın dizimizin ilk bülten konusunu İklim Değişikliği ve Göç olarak belirledik.

Milyonlarca kişinin kuraklık, sel, deniz seviyesinin yükselişi, erozyon, yangın, fırtına gibi afetlerle birlikte yer değiştirdiği biliniyor. Yakın gelecekte sıklıklarının artışıyla birlikte hem iç göçler hem de sınır ötesi göçler birçok ülkenin ana konusu haline gelecek. Yasal, sosyal ve ekonomik altyapılar buna hazır mı? Uyum ve mücadele kısmında hangi fırsatlar var?

Tüm bunları ele aldığımız bu bültende, röportajları, makaleleri, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumların kısa listesini, podcast ve film önerilerini sizler için derledik ve bir araya getirdik. İlginizi çekeceğini umuyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Göç Konusunda Çalışan Kurumlar

 

International Organization for Migration (IOM) https://www.iom.int/

The Internal Displacement Monitoring Centre https://www.internal-displacement.org/

Platform on Disaster Displacement https://disasterdisplacement.org/

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://goc.bilgi.edu.tr/tr

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi  https://www.igamder.org

Yurttaşlık Derneği https://hyd.org.tr/tr/

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü https://www.unhcr.org/tr/

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı https://www.goc.gov.tr/

bottom of page